Kalendář

Kalendář školního roku                                                                    Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář školního roku

Organizace školního roku 2020 - 2021

1. 9. začátek školního roku
28. 1. 2021 konec 1.pololetí
30. 6. 2021 konec 2.pololetí
28. 9, 28. 10., 17. 11, 1. 5., 8. 5. státní svátek
29., 30. 10. podzimní prázdniny
23. 12. - 3. 1. vánoční prázdniny
29. 1. pololetní prázdniny
1. - 7. 2. jarní prázdniny
9. 4. velikonoční prázdniny

Události v životě školy

Podzimní tréninkové soustředění žáků sport. tříd

6. - 11. 9. 9.B,C
13. - 18. 9. 7.A,B, 8.A
20. - 25. 9. 5.A,B, 6.C

Ostatní

  Adaptační pobyt žáků 6.A,B
  projektový den
 prosinec Vánoční výstava
  O vánočního kapra - soutěž ve skoku vysokém
 březen, duben Velikonoční výstava
 duben zápis dětí do 1. tříd
 říjen, duben sběr papíru ke škole
  projektový den
17., 18. 5. obhajoby závěrečných prací
31. 5. - 11. 6. období školních výletů
29. 6. slavnostní akademie 1.+2.stupeň, rodiče
25. 6. slavnostní oběd pro žáky 9.tříd

Pedagogické rady, schůzky rodičů

3. 9. třídní schůzky
7. 1. konzultační schůzky rodičů
18. 1. pedagogická rada
12. 4. pedagogická rada
13. 4. konzultační schůzky rodičů
18. 5. třídní schůzky rodičů
21. 6. pedagogická rada