Kalendář

Kalendář školního roku                                                                    Kalendář na aktuální měsíc

Kalendář školního roku

Organizace školního roku 2021 - 2022

1. 9. začátek školního roku
31.1.2021 konec 1.pololetí
30.6 2021 konec 2.pololetí
28.9., 28.10., 17.11., 15.4., 1. 5.,. 8. 5. státní svátek
27., 29. 10. podzimní prázdniny
23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny
4. 2. pololetní prázdniny
14. - 20. 2. jarní prázdniny
14. 4. velikonoční prázdniny
27. 9. ředitelské volno

Události v životě školy

Podzimní tréninkové soustředění žáků sport. tříd

12. - 17. 9. 6 A,B
19. - 24. 9. 8.A,B, 9 A
3. - 8. 10. 5.A,B, 7.C

Ostatní

  adaptační pobyt žáků 6.A,B
 prosinec Vánoční výstava
  O vánočního kapra - soutěž ve skoku vysokém
 březen, duben Velikonoční výstava
 duben zápis dětí do 1. tříd
  sběr papíru ke škole
  projektový den
  obhajoby závěrečných prací
  školní výlety
28. 6. slavnostní akademie 1.+2.stupeň, rodiče
29. 6. slavnostní oběd pro žáky 9.tříd

Pedagogické rady, schůzky rodičů

7. 9. třídní schůzky 6.A,B
14. 9. třídní schůzky 14.9.
15.11. pedagogická rada
6.-10.12. konzultační schůzky rodičů
24. 1. pedagogická rada
11. 4. pedagogická rada
11.-15.4. konzultační schůzky rodičů
24. 5. třídní schůzky rodičů
20. 6. pedagogická rada