Nabídka aktivit zájmového vzdělávání ŠD, ŠK

Aktivity zájmového vzdělávání  školní družiny a školním klubu ve  školním roce 2023/2024 začínají v týdnu od 2.10.2023.

Uzávěrka přihlášek v pátek 15.9.2023, během září může v nabídce aktivit dojít ke změnám z provozních důvodů či hygienických doporučení.                                                                                                                                                                                                                                          

Účastníci aktivit jsou přihlášeni ve ŠD nebo ve ŠK, platba 1 000 Kč/rok i s aktivitami na účet školy, termín platby do 15.10.2023 .

Účastníci sportů platí navíc členské příspěvky do SK Plhov – Náchod, z.s. na účet sportovního klubu. (obdrží číslo účtu a variabilní symbol)

Účastníci estetických a pracovně technických aktivit připlácejí na materiál dle potřeby .

ESTETICKÉ A PRACOVNĚ TECHNICKÉ AKTIVITY :

FLÉTNY

    p.vych. Karla Mlezivová - dle domluvy
FLÉTNY - SBOR    

(ráno před vyučováním a po 15. hod)

DOVEDNÉ RUCE

 středa

15:15-17:00

 p.vych. Lenka Vrátná (1.-5.tř.),dle domluvy

VAŘENÍ

 pátek

15:15-17:00

 p.vych. Lenka Vrátná ( 3.-5.tř., dle domluvy)
PÁNI KLUCI  středa 15:15-17:00 p.vych. Věra Rýdlová
       
       

 

SPORT :

     
PLAVÁNÍ A BRUSLENÍ  pondělí 13:00- 15:15  p.vych.Petra Lochmanová a Karla Mlezivová, Kateřina Prokešová
      - 50 Kč/vstup, vybírá se v pondělí před vyučováním
     
  • odjezd společně autobusem                                                                                               - doprava 500 Kč / šk.rok
  • - vybíráme v hovosti ve ŠD
      Plavání : plavky, ručník, mýdlo
     

Bruslení : brusle, rukavice, čelenku, šusťákovou soupravu,
helmu, dopučujeme i chrániče kolen

SPORTOVNÍ AKTIVITY  úterý, čtvrtek

15:15-17:00

 p.vych. Věra Rýdlová, Petra Lochmanová

- základy míčových her, atletiky, gymnastiky

 VYBÍJENÁ

 čtvrtek

 7:00 - 7:45

p.vych. Karla Mlezivová

 

   

 

 

   

 

 

Nabídka sportovního vyžití  v našem sportovním klubu  SK Plhov - Náchod, z.s.

   

vedoucí trenérka Jaroslava Pavlovičová

pro přihlášené děti ze ŠD,ŠK, 1.- 5.tř.

GYMNASTIKA

(info e-mailem)

 

pondělí,úterý, středa, pátek

 

 

13:00 -15.00

trenérka Jaroslava Pavlovičová

(závodní družstvo,rekreační gymnastika,přípravka) 

-dle rozpisu a domluvy

KORFBAL
úterý, pátek 15:15 -17:00 trenérka Jaroslava Pavlovičová
ATLETIKA (starší)  pátek  15:15 - 16:30 trenérka Petra Lochmanová,dle domluvy

 

Sportování v ŠD,ŠK je organizováno ve spolupráci s naším SK Plhov - Náchod, z.s. Sportovci (korfbal, gymnastika, sportovní aktivity, plavání a bruslení,) jsou registrováni v SK Plhov - Náchod,z.s. Všechny sporty vedoucí trenérky Jaroslavy Pavlovičové začínají již první týden v září ( už i 1.třída dle zájmu). 

SK Plhov - Náchod, z.s. úzce spolupracuje se školní družinou a školním klubem, zaštiťuje odborně sportovní vyžití, organizuje tréninky a sportovní soutěže, umožňuje se účastnit soutěží v regionu i v rámci celé ČR, v zahraničí. Registrace sportovců zajišťuje pojištění při sportovních akcích, umožňuje využívat autorská práva.

Po přihlášení sportovci obdrží přihlášku do SK. Členské příspěvky se platí jen jednou, v případě sportování  ve více oddílech se platí vyšší částka. Potvrzení o zaplacení příspěvku lze použít pro pří zdravotní pojišťovny na čerpání příspěvku pro podporu zdraví a sportování mládeže.