Soutěže - Čj, M, Př...

V úterý 1. listopadu se uskutečnilo v rámci výuky chemie školní kolo soutěže" Mladý chemik". Žáci obdrželi při hodině chemie test, ve kterém se potýkali s chemickým názvoslovím a operacemi, luštili chemické rébusy a křížovku, potýkali se s výpočtem molekulové hmotnosti, látkové koncentrace i obsahem cukru v jogurtech.

Nejúspěšnějším řešiteli základního kola se stali:

 1. Patrik Spendowski (9.A)
 2. Tomáš Podškubka (9.B) a Sára Langrová (9.A)
 3. Sára Vojtěchová (9.B)

Druhé kolo proběhne v prosinci 2022 v prostorách SPŠCH Pardubice.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.


Na začátku října se žáci naší školy zúčastnili základního kola celostátní soutěže, ve které o úspěchu rozhoduje logické  uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Soutěžilo se on-line a soutěžící se mohli připojit ve škole, doma, v knihovně, zkrátka kdekoliv, kde bylo připojení k internetu.

Do této celostátní soutěže se tento rok zapojilo v KATEGORII A 17 701 žáků z 3.- 5. ročníků ZŠ, z toho 1 047 bylo z Královéhradeckého kraje.
KATEGORII B (tj. druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)  26 368 řešitelů, z toho ve našem kraji 1 740.

Z naší školy se zapeklité úlohy snažily vyřešit celkem na čtyři desítky soutěžících. Nejlépe si v této soutěži vedl Jan Máslo z 9.B, který se se svými výsledky probojoval do krajského semifinále, které se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022.

Mezi další úspěšné řešitele naší školy patří: 

V KATEGORII A:                                       V KATEGORII B:

 1. Anna Romanjuk  3.B                             1. Jan Máslo                         9.B
 2. Patrik Adamec     3.B                             2. Petr Zlámal                      9.B
 3. Lucie Rutarová    4.A                             3. Stanislava Máslová          9.B

Všem soutěžícím děkujeme za jejich účast.


Ve středu 6. dubna 2022 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Tato soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností.
Celkem se klání zúčastnilo více než 6 000 žáků devátých tříd ze 173 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo formou společenského setkání v pardubickém ABC klubu. Ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček a významní hosté z řad partnerů soutěže pogratulovali žákům i učitelům k dosaženým úspěchům a poté jim předali hodnotné ceny.
Naši školu ve finále s 28 účastníky úspěšně reprezentovala Kristýna Čtvrtečková z 9. A, která se umístila na krásném 11. místě s celkovým počtem 146 bodů a ztrátou pouhých 18 bodů za celkovou vítězkou. 
Blahopřejeme Kristýně k tomuto výbornému výsledku!


Gratulujeme Kristýně Čtvrtečkové k 3. místu v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z9.

Kristýna vyřešila ve školním kole všechny zadané úlohy a postoupila do okresního kola. V okresním kole řešila 4 úlohy on-line a umístila se na 3. místě těsně za žáky gymnázií.


Ve čtvrtek 3. března se v Náchodě konal turnaj šachových družstev okresu Náchod. Nejlepšími šachisty okresu jsou žáci ZŠ Meziměstí, šachisté naší školy obsadili vynikající 3. místo. ZŠ Náchod – Plhov reprezentovali Tadeáš Honsa, Matouš Kubec, Matyáš Žďárský, Jakub Jelen, všichni žáci 5. B třídy. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V. Honzů


Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se uskutečnilo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž, určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, se z důvodů nepříznivé epidemiologické situace konala distančně, formou on–line testu. Tohoto kola se účastnily také tři žákyně naší školy – Kristýna Čtvrtečková a Michaela Krupičková z 9. A a Adéla Taufmanová z 9. B, které získaly ve školním kole nejvyšší počet bodů. Mezi čtyřmi stovkami účastníků se naše děvčata rozhodně neztratila, dokonce Kristýně Čtvrtečkové se podařilo postoupit do regionálního finále. Všem třem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.    

 24. Kristýna Čtvrtečková                89 bodů          celkový čas:   51:40
 73. Adéla Taufmanová                      76 bodů           celkový čas:     40:50
104. Michaela Krupičková                 71 bodů            celkový čas:    70:00

 


Ve dnech 8. - 14. října 2021 se žáci naší školy zúčastnili základního kola celostátní soutěže, ve které o úspěchu rozhoduje logické  uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Soutěžilo se on-line a soutěžící se mohli připojit ve škole, doma, v knihovně, zkrátka kdekoliv, kde bylo připojení k internetu.
Do této celostátní soutěže se tento školní rok zapojilo 21 091 řešitelů, z toho 1 224 řešitelů z Královéhradeckého kraje. Z naší školy se do soutěže zapojilo na tři desítky soutěžících, kteří ve třiceti minutách museli řešit zapeklité úlohy.
Nejlépe si v této soutěži vedla Markéta Lembejová z 9. B, která se svými výsledky probojovala do krajského semifinále, které se uskutečnilo v pátek 5. listopadu 2021.
Mezi další úspěšné řešitele patří: 
Max Mazura (9.A), Vendy Pinkavová (9.B), Áďa Taufmanová (9.B) a Míša Krupičková (9.A). 
Všem soutěžícím děkuji za jejich účast.


Ve středu 13. října 2021 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný Klokan. Pro žáky 8. a 9. ročníků bylo připraveno 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Na začátku bylo všem soutěžícím přiděleno 24 bodů.
Pokud vybrali z pěti možností správnou odpověď, byly jim za 1. – 8. otázku s nejnižší obtížností přiděleny 3 body, za 9. -16. otázku se střední obtížností 4 body a za otázku 17. – 24. s nejvyšší obtížností 5 bodů, za neřešenou úlohu nezískali ani neztratili žádný bod. Jestliže odpověděli chybně, přišli o 1 bod. Při řešení úloh, na které měli vybraní žáci 40 minut, nesměli používat kalkulačky ani tabulky. Mezi nejúspěšnější řešitele školního kola patří: 

 1. Michaela Krupičková z 9. A, která získala 67 bodů
 2. Adéla Taufmanová z 9. B, která získala 65 bodů
 3. Tomáš Prokeš z 9. A, který získal 62 bodů

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Výsledky a správné odpovědi budou k nahlédnutí v kabinetu chemie.


V pondělí 25. října 2021 se uskutečnilo v rámci výuky chemie školní kolo soutěže" Mladý chemik". Žáci obdrželi při hodině chemie test, ve kterém se potýkali s chemickým kvízem, hledali v textu skryté prvky, předvedli znalosti z názvosloví a chemických výpočtů, luštili křížovku i osmisměrku. Nejúspěšnějším řešiteli základního kola se stali:

 1. Adéla Taufmanová (9.B)
 2. Míša Krupičková (9.A)
 3. Kristýna Čtvrtečková a Max Mazura (9.A)

Druhé kolo proběhne v prosinci 2021 v prostorách SPŠCH Pardubice.
Všem soutěžícím děkuji za jejich účast.


Žáky devátých ročníků vyslala soutěžit paní učitelka Havlenová. SPŠ obchodní a stavební pořádá již tradiční „Klání žáků deváťáků“, soutěž zaměřenou na znalosti a dovednosti z přírodovědných předmětů. Potěšilo nás, že plhovské dvojice dívek se umístily na druhém a třetím místě. Adéla Taufmanová, Markéta Lembejová, Veronika Valašková a Anna Paslerová ukázaly, že se ve škole opravdu mnohé naučily.