Soutěže - Čj, M, Př...

V pátek 17. 3. proběhla na naší škole další z řady matematických soutěží "Matematický klokan". Této tradiční soutěže se zúčastnili žáci druhých až devátých ročníků.

Nejúspěšnějšími řešiteli byli v jednotlivých kategoriích tito žáci: 

Cvrček (2. - 3. ročník): 1. až 2. místo - Sofie Basarabová (2. A) a Ondřej Synek (3. A), 3. místo - Kateřina Dohalská (3. B)

Klokánek (4. - 5. ročník): 1. místo - Lucie Rutarová (4. A), 2. místo - Kryštof Pokorný (4. A), 3. místo - Matěj Branda (4. A)

Benjamín (6. - 7. ročník): 1. místo - David Vejman (7. B), 2. místo - Richard Goca (7. A), 3. místo - Jakub Jelen (6. B) 

Kadet (8. - 9. ročník): 1. místo -  Jan Máslo (9. B), 2. až 3. místo - Jan Lukáš (9. A) a Petr Zlámal (9. B)

Všem úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy. 

cvrčekklokánek

benjamínkadet


Bobřík informatiky je předmětová soutěž podporovaná Ministerstvem školství.

  • Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
  • Klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
  • Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu.
  • Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
  • Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce.

Ve školním kole nás reprezentovali žáci druhého stupně. Děkujeme za jejich píli a bojovného ducha.


Informační gramotnost žáků 8. a 9. tříd základních škol prověří 13. ročník celostátní soutěže IT-SLOT. Každý rok se soutěže účastní tisíce dětí ve věku 13 až 15 let napříč republikou a letošní rok se zapojili i naši žáci 8. ročníku.

Silnou konkurenci lze očekávat také letos. Školy se kvůli pandemii naučily lépe fungovat v on-line prostředí a využívat různé druhy neformální výuky, které mají na žáky pozitivní motivační efekt. „Cílem soutěže IT-SLOT je ukázat žákům informační technologie v jejich komplexnosti, podnítit jejich logické myšlení a třeba také zájem věnovat se v budoucnu ICT oborům. Dnešní čtrnáctiletí běžně používají chytrý mobilní telefon nebo tablet. Slouží jim ale především k virtuální komunikaci na sociálních sítích a ke sledování videí. Hojně využívají aplikace a na internetu dokáží nalézt vše, co je zajímá. Na druhou stranu ale jako by zlenivěli ve vlastním úsudku, méně rozumí nástrojům v sadě pro tvorbu dokumentů, správě e-mailového účtu a problémy mají i s jednoduššími slovními úlohami a prostorovou představivostí,“ poukázal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT), která soutěž každoročně pořádá.

Pro naše žáky byla tato soutěž první zkušeností v tak velké konkurenci. I když se nám nepodařilo probojovat do širšího kola, přesto jsme si soutěž užili a těšíme se na další ročník.