Soutěže - Čj, M, Př...

Ve středu 6. dubna 2022 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, které pořádá SPŠCH Pardubice. Tato soutěž probíhala od září loňského roku a skládala se z dvoukolového testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností.
Celkem se klání zúčastnilo více než 6 000 žáků devátých tříd ze 173 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo formou společenského setkání v pardubickém ABC klubu. Ředitel pořádající SPŠCH Jan Ptáček a významní hosté z řad partnerů soutěže pogratulovali žákům i učitelům k dosaženým úspěchům a poté jim předali hodnotné ceny.
Naši školu ve finále s 28 účastníky úspěšně reprezentovala Kristýna Čtvrtečková z 9. A, která se umístila na krásném 11. místě s celkovým počtem 146 bodů a ztrátou pouhých 18 bodů za celkovou vítězkou. 
Blahopřejeme Kristýně k tomuto výbornému výsledku!


Gratulujeme Kristýně Čtvrtečkové k 3. místu v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z9.

Kristýna vyřešila ve školním kole všechny zadané úlohy a postoupila do okresního kola. V okresním kole řešila 4 úlohy on-line a umístila se na 3. místě těsně za žáky gymnázií.


Ve čtvrtek 3. března se v Náchodě konal turnaj šachových družstev okresu Náchod. Nejlepšími šachisty okresu jsou žáci ZŠ Meziměstí, šachisté naší školy obsadili vynikající 3. místo. ZŠ Náchod – Plhov reprezentovali Tadeáš Honsa, Matouš Kubec, Matyáš Žďárský, Jakub Jelen, všichni žáci 5. B třídy. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

V. Honzů


Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se uskutečnilo 2. kolo soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž, určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, se z důvodů nepříznivé epidemiologické situace konala distančně, formou on–line testu. Tohoto kola se účastnily také tři žákyně naší školy – Kristýna Čtvrtečková a Michaela Krupičková z 9. A a Adéla Taufmanová z 9. B, které získaly ve školním kole nejvyšší počet bodů. Mezi čtyřmi stovkami účastníků se naše děvčata rozhodně neztratila, dokonce Kristýně Čtvrtečkové se podařilo postoupit do regionálního finále. Všem třem děvčatům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.    

 24. Kristýna Čtvrtečková                89 bodů          celkový čas:   51:40
 73. Adéla Taufmanová                      76 bodů           celkový čas:     40:50
104. Michaela Krupičková                 71 bodů            celkový čas:    70:00

 


Ve dnech 8. - 14. října 2021 se žáci naší školy zúčastnili základního kola celostátní soutěže, ve které o úspěchu rozhoduje logické  uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Soutěžilo se on-line a soutěžící se mohli připojit ve škole, doma, v knihovně, zkrátka kdekoliv, kde bylo připojení k internetu.
Do této celostátní soutěže se tento školní rok zapojilo 21 091 řešitelů, z toho 1 224 řešitelů z Královéhradeckého kraje. Z naší školy se do soutěže zapojilo na tři desítky soutěžících, kteří ve třiceti minutách museli řešit zapeklité úlohy.
Nejlépe si v této soutěži vedla Markéta Lembejová z 9. B, která se svými výsledky probojovala do krajského semifinále, které se uskutečnilo v pátek 5. listopadu 2021.
Mezi další úspěšné řešitele patří: 
Max Mazura (9.A), Vendy Pinkavová (9.B), Áďa Taufmanová (9.B) a Míša Krupičková (9.A). 
Všem soutěžícím děkuji za jejich účast.


Ve středu 13. října 2021 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný Klokan. Pro žáky 8. a 9. ročníků bylo připraveno 24 otázek z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Na začátku bylo všem soutěžícím přiděleno 24 bodů.
Pokud vybrali z pěti možností správnou odpověď, byly jim za 1. – 8. otázku s nejnižší obtížností přiděleny 3 body, za 9. -16. otázku se střední obtížností 4 body a za otázku 17. – 24. s nejvyšší obtížností 5 bodů, za neřešenou úlohu nezískali ani neztratili žádný bod. Jestliže odpověděli chybně, přišli o 1 bod. Při řešení úloh, na které měli vybraní žáci 40 minut, nesměli používat kalkulačky ani tabulky. Mezi nejúspěšnější řešitele školního kola patří: 

  1. Michaela Krupičková z 9. A, která získala 67 bodů
  2. Adéla Taufmanová z 9. B, která získala 65 bodů
  3. Tomáš Prokeš z 9. A, který získal 62 bodů

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Výsledky a správné odpovědi budou k nahlédnutí v kabinetu chemie.


V pondělí 25. října 2021 se uskutečnilo v rámci výuky chemie školní kolo soutěže" Mladý chemik". Žáci obdrželi při hodině chemie test, ve kterém se potýkali s chemickým kvízem, hledali v textu skryté prvky, předvedli znalosti z názvosloví a chemických výpočtů, luštili křížovku i osmisměrku. Nejúspěšnějším řešiteli základního kola se stali:

  1. Adéla Taufmanová (9.B)
  2. Míša Krupičková (9.A)
  3. Kristýna Čtvrtečková a Max Mazura (9.A)

Druhé kolo proběhne v prosinci 2021 v prostorách SPŠCH Pardubice.
Všem soutěžícím děkuji za jejich účast.


Žáky devátých ročníků vyslala soutěžit paní učitelka Havlenová. SPŠ obchodní a stavební pořádá již tradiční „Klání žáků deváťáků“, soutěž zaměřenou na znalosti a dovednosti z přírodovědných předmětů. Potěšilo nás, že plhovské dvojice dívek se umístily na druhém a třetím místě. Adéla Taufmanová, Markéta Lembejová, Veronika Valašková a Anna Paslerová ukázaly, že se ve škole opravdu mnohé naučily.