ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 1. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Langenbergerová Renáta)
středa 13:30 - 15:00
Tanečky (Sára Langenbergerová)
středa 14:00 -15:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
čtvrtek 14:00 - 14.45
Šikovné ruce (Simona Kosinková)
čtvrtek 13:30 - 15:00
Základy programování pro 5. - 9. ročník (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
 
ZÁJMOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ ŠKOLOU - 2. STUPEŇ
Od prvního října nabízíme pro naše žáky tyto kroužky:
Keramika - keramická dílna (Králíčková Naďa)
úterý 15:30 - 17:00
Fotografický kroužek (Kotlan Tania)
úterý 15:00 - 17:00
Hra na ukulele (Petra Balcarová)
středa 14:00 - 14:45
Kroužek šití (Adamcová Michaela, Kolínská Iveta)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Základy programování (Cícha Petr)
čtvrtek 14:00 - 15:00
Dále nabízíme sportovní aktivity pod záštitou školního klubu.
Bližší informace (případné poplatky za kroužky) a přihlášky naleznete na nástěnce u sborovny nebo u třídních učitelů, asistentek a vychovatelek školní družiny.