V letošním školním roce jsme se rozhodli díky účasti v projektu zútulnit naši školní knihovnu novým nábytkem. Dílnám čtení a čtenářství obecně se dlouhodobě věnujeme, a proto chceme i příjemné a podnětné prostředí knihovny, kde se bude v dětech láska ke knížkám lépe probouzet.

Tento projektu bude podán do výzvy MAS Stolové hory.