Spolupráce s SK Plhov - Náchod, z. s.

SK Plhov – Náchod, z.s.

Sportovní klub byl založen na podzim 1993, zaregistrován 28.3. 1994.

Klub je registrován u ČUS.

V současné době má tři oddíly:

  • oddíl ČASPV, kde cvičí pododdíly :  Gymnastika, Sportovní aktivity a Vodácký klub
  • oddíl Atletika, registrovaný u ČAS
  • oddíl korfbalu PKC, registrovaný u ČKS

Sportovní klub má v současnosti (k 31.12.2017 ) celkem 286 členů.       

Sportuje 248 dětí a mládeže a 38 dospělých.                    

Sportovní klub zažádal, obdržel a využil dotace MŠMT, Královéhradeckého kraje a Města Náchoda.

Díky dotaci MŠMT klub získal prostředky na odměny trenérů, příspěvky na jízdné, pobyt na soustředěních, nájmy a závodní sportovní oblečení.

Díky dotaci Královéhradeckého kraje je podporována reprezentace České republiky v korfbale.

Díky dotacím Města Náchod se vybavují sportoviště na Plhově, tím slouží zároveň potřebám sportovního rozvoje žáků ZŠ Náchod- Plhov, Příkopy 1186.