Spolupráce s SK Plhov - Náchod, z. s.

SK Plhov – Náchod, z.s.

Sportovní klub byl založen na podzim 1993, zaregistrován 28.3. 1994.

Klub je registrován u ČUS.

V současné době má čtyři oddíly:

  • oddíl ČASPV, kde cvičí pododdíly :  Gymnastika, Sportovní aktivity a Vodácký klub
  • oddíl Atletika, registrovaný u ČAS
  • oddíl korfbalu PKC, registrovaný u ČKS
  • oddíl závodní gymnastiky, registrovaný u ČGS

Díky každoročním dotacím Města Náchod se vybavují sportoviště na Plhově, tím slouží zároveň potřebám sportovního rozvoje žáků ZŠ Náchod- Plhov, Příkopy 1186.

V roce 2017 sportovní klub také zažádal, obdržel a využil dotace Královéhradeckého kraje,

díky tomu byla podporována reprezentace České republiky v korfbale.

Díky dotacím MŠMT v letech 2017, 2018, 2019 a 2020 klub získal prostředky na odměny trenérů, příspěvky na jízdné, pobyt na soustředěních, nájmy a závodní sportovní oblečení.

Sportovní klub

- 2017 celkem 286 členů. Sportovalo 248 dětí a mládeže a 38 dospělých

- 2018 celkem 327 členů, z toho 284 dětí a mládeže a 43 dospělých

- 2019 celkem 361 členů, z toho 310 dětí a mládeže a 51 dospělých    

- 2020 celkem 347 členů, z toho 293 dětí a mládeže a 54 dospělých 

Od roku 2021 zajišťuje dotační činnost Národní sportovní agentura, oddíl tak získává prostředky především na odměny trenérů a na příspěvky na sportovní i závodní činnost dětí a mládeže od 4 do 19ti let.

- 2021 celkem 267 členů. Sportovalo 215 dětí a mládeže a 53 dospělých

- 2022 celkem 260 členů, 219 dětí a mládeže a 41 dospělých

  • 2023 celkem 311 členů, 269 dětí a mládeže a 42 dospělých

Klára Nováková reprezentantka v korfbale. Talent roku 2023 - vybrána Sportovní a kulturní nadací města Náchoda.

Výběr do U 15 a do U 13. Lukáš Šrajbr a Vilém Vymetálek.

Podpora mládeže až do reprezentace.

Kemp všeobecné gymnastiky - Dobřichovice 2024. Účast deseti našich náchodskych gymnastek .